Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 1. 2020, predminulý rok

 

Vyberte si, kam a kedy chcete ísť na exkurziu v r. 2020! Hlasovanie je otvorené do 30. 4. 2020.

Choose where and when to go for the KAJL excursion in 2020! Open until 30 April 2020.

 

Vyplniť dotazník otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

obrázokobrázokobrázok
obrázok
obrázok

 

Priebežné výsledky hlasovania

obrázok