Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 3. 2019, pred tromi rokmi

Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Jazykovým centrom the Bridge Eltforum otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) pre učiteľov anglického jazyka základných, stredných a jazykových škôl. Tento rok ide o už v poradí 9. ročník konferencie.

Počas dvoch dní sa angličtinári budú mať možnosť zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov s aktívnou účasťou. Prezentované a diskutované témy boli vybrané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú na nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania.

Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby anglického jazyka z celej Európy – Mario Rinvolucri, Chaz Pugliese, Hania Kryszewska, Judit Fehér a ďalší. Kompletný program nájdete nižšie.

Konferencia bude prebiehať 7. a 8. júna v Bratislave na Ekonomickej Univerzite. Vďaka podpore OXICA majú všetci (súčasní aj budúci) učitelia zľavu 20 € z ceny vstupenky do konca marca, ak sa zaregistrujú cez tento odkaz. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Okrem toho účastníkom konferencie OXICO poskytne pri nákupe akéhokoľvek titulu anglického vydavateľstva zľavu 20 % z maloobchodnej ceny do 30. 6. 2019.

 

obrázok

obrázok

 
  
  

obrázok