Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 3. 2019, pred tromi rokmi

Oznamujeme študentom (ktorí vypracúvajú svoje záverečnej práce v odbore anglický alebo slovenský jazyk a literatúra), že zadania svojich záverečných prác si môžu prebrať na sekretariáte KAJaL a KSJaL od pondelka (t. j. 18. 3. 2019) v čase od 8:30 do 14:30 (okrem času obeda 11:30 – 12:30).