Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 1. 2019, pred tromi rokmi

obrázok

Vážení študenti, kolegovia a návštevníci stránky,

 

KAJL hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa zapojili do výskumu zameraného na využitie konverzačných robotov – četbotov (chatting robots or chatbots) vo vyučovaní angličtiny a ich zapojenia do univerzitnej prípravy učiteľov AJ.

 

Úlohou dobrovoľníkov je určitý čas (min. 3 – 5 min.) komunikovať v angličtine s četbotom podľa vlastného výberu (odporúčame Mitsuku – https://www.​pandorabots.​com/​mitsuku/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a následne vyplniť anonymný elektronický dotazník (v SJ alebo AJ) o tom, aký mali z komunikácie s robotom dojem. S Mitsuku môžete komunikovať už teraz – písomne alebo ústne.

 

Elektronický dotazník bude zverejnený od 10. 2. 2020 na webovej stránke KAJL.

Veríme, že využijete túto možnosť získať zaujímavú komunikačnú skúsenosť a zároveň nám pomôžete vo vedeckovýskumnej činnosti a modernizácii výučby na KAJL.

 

Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

V prípade otázok sa obráťte na prof. Pokrivčákovú 
(adresa elektronickej pošty).