Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 4. 2018, pred tromi rokmi

Od 26. 4. 2017 je koordinátorkou pre Erasmus mobility a zahraničnú spoluprácu na KAJaL Mgr. Petra Hitková, PhD. 
(adresa elektronickej pošty).

Pani doktorka bude za katedru koordinovať všetky náležitosti súvisiace s Erasmus mobilitami, vysielaním našich študentov a pracovníkov do zahraničia, so štúdiom zahraničných študentov a prednáškovými pobytmi zahraničných kolegov u nás.

Pani doktorke želáme do jej do ďalšej práce mnoho úspechov!