Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 12. 2017, pred piatimi rokmi

Úspešná vedecká monografia Teaching of National Languages in the V4 Countries (editori: Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník & Praha : Karlova Univerzita, 2016), ktorá ako jediná svojho druhu mapuje a komparuje súčasnú situáciu vo vyučovaní národných jazykov (poľštiny, maďarčiny, češtiny a slovenčiny) a prislúchajúcich literatúr v krajinách V4 a na ktorej sa autorsky podieľali aj pracovníci Katedry anglického jazyka a literatúry PdF TU (prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.), bola sprístupnená online v režime open­‑access ikonatu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

(Poznámka: V prípade potreby môžete prevziať kópiu monografie z našich stránok ikonatu. 1,10 MB (1,05 MiB), 15. 12. 2017)