1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Mgr.

Predmetová špecializácia: učiteľstvo chémie v kombinácií

Garant: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Ponuka povinných predmetov

Teória a prax vyučovania chémie 1

P

1

ZS

6

2

1

 

1

3

Technika a didaktika školských pokusov 1

P

1

ZS

5

 

 

4

 

4

Chémia a životné prostredie

P

 1

ZS

3

2

 

 

2

SPOLU 1 ZS

 

 

 

14

4

1

4

1

9

Teória a prax vyučovania chémie 2

P

1

LS

6

 

3

 

1

3

Technika a didaktika školských pokusov 2

P

1

LS

4

 

 

4

 

4

Chemická technológia

P

1

LS

3

2

 

 

exkurzia

2

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

2

3

4

1

9

Teória a prax vyučovania chémie 3

P

2

ZS

4

 

3

 

 

3

História chémie

P

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Spotrebiteľská chémia

P

2

ZS

3

1

1

 

 

2

PV

2

ZS

3

 

2

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

10

3

6

0

0

9

ŠS 1.predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

39

9

10

8

2

27

SPOLU P+PV

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Ponuka povinne voliteľných predmetov

Chémia koordinačných zlúčenín

PV

 

ZS

3

2

 

 

 

2

Neformálne vzdelávanie a komunikácia vedy

PV

 

ZS

3

 

2

 

 

2

Angličtina pre učiteľov chémie

PV

 

ZS

3

 

2

 

 

2

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY (PV)

 

 

 

9

2

4

0

0

6

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV)

3

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie  je  42

42