1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Bc.

Predmetová špecializácia:  učiteľstvo chémie v kombinácii

Garant: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Ponuka povinných predmetov

Všeobecná chémia

P

1

ZS

9

3

2

 

 

5

Toxikológia a základy laboratórnej práce

P

1

ZS

5

1

 

3

 

4

SPOLU 1 ZS

 

 

 

14

4

2

3

0

9

Anorganická chémia

P

1

LS

12

3

2

3

 

8

SPOLU 1 LS

 

 

 

12

3

2

3

0

8

Organická chémia

P

2

ZS

9

4

1

3

 

8

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

12

6

1

3

0

10

Analytická chémia

P

2

LS

8

2

1

3

 

6

PV

2

LS

3

 

2

 

 

2

SPOLU 2 LS

 

 

 

11

2

3

3

0

8

Fyzikálna chémia

P

3

ZS

10

3

1

3

 

7

Zdroje chemických informácií

P

3

ZS

3

 1 

 

 

1

SPOLU 3 ZS

 

 

 

13

3

2

3

0

8

Biochémia

P

3

LS

8

3

 

3

 

6

SPOLU 3 LS

 

 

 

8

3

0

3

0

6

ŠS 1.predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

66

21

10

18

0

49

SPOLU P+PV

 

 

 

72

 

 

 

 

 

Ponuka povinne voliteľných predmetov

Fyzika pre chemikov

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Jadrová chémia

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Mineralógia pre chemikov

PV

2

LS

3

 

2

 

 

2

Matematika pre chemikov

PV

2

LS

3

 

2

 

 

2

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY(PV)

 

 

 

12

4

4

0

0

8

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV)

6

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie  je 72

72