Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Zlomová karta  |  Ukážka zdrojového kódu » 

Štandardným spôsobom nie je možné umiestňovať zoznamy článkov do kariet. Všetky definície článkov musia byť umiestnené buď pred sústavou kariet, alebo za ňou.

V prípadne potreby je možné toto obmedzenie obísť. Postupujte takto:

  1. skryte definície článkov (pozri kapitolu Definovanie článkov a kapitolu Opis údajových polí článkov – údajové pole Možnosti)
  2. a do kariet umiestnite odkazy na nich (pozri kapitolu Odkazy na články).

Ak by ste sa pokúšali vložiť definície článkov priamo do kariet, získali by ste neočakávané výsledky. Pamätajte tiež na to, že definície článkov musia byť v zdrojovom texte umiestnené pred odkazmi na nich! (Pozri kapitolu Odkazy na články.)

 

Príklad (1. časť – definícia článkov):

Predvolené možnosti: zoznam:skryČlánok
#správaPrázdnehoZoznamu:

Dátum: 31. 1. 2014
Nadpis: Článok na karte A – 3
Obsah: Tento článok je prázdny…

Dátum: 1. 8. 2013
Nadpis: Článok na karte A – 2
Obsah: Tento článok je prázdny…

Dátum: 11. 12. 2012
Nadpis: Článok na karte A – 1
Obsah: Tento článok je prázdny…

Dátum: 3. 2. 2014
Nadpis: Článok na karte B – 3
Obsah: Tento článok je prázdny…

Dátum: 13. 4. 2012
Nadpis: Článok na karte B – 2
Obsah: Tento článok je prázdny…

Dátum: 9. 10. 2002
Nadpis: Článok na karte B – 1
Obsah: Tento článok je prázdny

Definícia údajového poľa Predvolené možnosti: zoznam:skryČlánok určí, že všetky definované články zostanú skryté. Definícia prázdnej direktívy #správaPrázdnehoZoznamu: potlačí predvolené hlásenie o tom, že nie sú k dispozícii žiadne články na zobrazenie.

Príklad (2. časť – umiestnenie článkov na karty):

#Karta: Pokus A

{article:?2014-01-31-clanok-na-karte-a-3}
{article:?2013-08-01-clanok-na-karte-a-2}
{article:?2012-12-11-clanok-na-karte-a-1}

#Karta: Pokus B

{article:?2014-02-03-clanok-na-karte-b-3}
{article:?2012-04-13-clanok-na-karte-b-2}
{article:?2002-10-09-clanok-na-karte-b-1}

Výsledok:

31. 1. 2014, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

1. 8. 2013, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

11. 12. 2012, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

3. 2. 2014, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

13. 4. 2012, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

9. 10. 2002, pred viacerými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

 


Ďalšie príklady definície sústavy článkov sú v štruktúre obsahu uvedené pod kapitolou Príklady článkov:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné rozmiestniť zoznamy článkov v rámci sústavy kariet RS Rheia?