Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Predvolená karta druhej úrovne  |  Zoznamy článkov v kartách » 

V niektorých prípadoch je žiaduce rozmiestniť ušká kariet do viacerých riadkov. Ak sú texty na uškách kariet dlhé, môže súčet šírok ušiek kariet presiahnuť šírku strany. Prehliadač síce automaticky zalomí rozmiestnenie ušiek kariet, ale nový riadok kariet nezíska novú základovú čiaru a ušká kariet nežiaducim spôsobom zasiahnu do toku textu tvoriaceho obsah kariet.

Rheia v súčasnosti nie je schopná tento stav rozpoznať a zabrániť narušeniu rozloženia obsahu na kartách. Práve v takýcht prípadoch je vhodné použiť ručné zalomenie rozmiestnenia ušiek kariet. Slúži na to direktíva #Zlomová karta.

Príklad:

#Karta: Veľmi dlhý text na karte 1
Informácie pre veľmi dlhý text na karte 1…

#Karta: Veľmi dlhý text na karte 2
Informácie pre veľmi dlhý text na karte 2…

#Karta: Veľmi dlhý text na karte 3
Informácie pre veľmi dlhý text na karte 3…

#Karta: Veľmi dlhý text na karte 4
#Zlomová karta
Informácie pre veľmi dlhý text na karte 4…

Výsledok:

Informácie pre veľmi dlhý text na karte 1…

Informácie pre veľmi dlhý text na karte 2…

Informácie pre veľmi dlhý text na karte 3…

Informácie pre veľmi dlhý text na karte 4…

Poznámka: Na zachovanie symetrie syntaxe kariet prvej a druhej úrovne je k direktíve #Zlomová karta do páru definovaná aj direktíva #Zlomová podkarta. Obe direktívy sú však z pohľadu systému Rheia rovnocenné.

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký bude výsledok situácie, keď šírka ušiek kariet presiahne šírku stránky? (Ako je možné túto situáciu riešiť?)