Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Odseky  « Zalomenie riadka a prázdne odseky  |  Zmena štýlu odsekov » 

Každý odsek (vrátane nadpisovpoložiek zoznamu) môže byť zarovnaný jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. pomocou nasledujúcich dvojíc znakov uvedených na začiatku textu odseku:
  <| zarovnanie doľava,
|| zarovnanie na stred,
>| zarovnanie doprava,
_| zarovnanie do bloku;
  1. jedným nasledujúcim výrokov určujúcich spôsob zarovnania (výrok musí byť tiež uvedený na začiatku odseku):
  left| zarovnanie doľava,
center| zarovnanie na stred,
right| zarovnanie doprava,
justify| zarovnanie do bloku.

Príklad:

<|zarovnať doľava

right|zarovnať doprava

||zarovnať na stred

Výsledok:

zarovnať doľava

zarovnať doprava

zarovnať na stred

 


Otázky a úlohy:

  1. Aké spôsoby zarovnania odseku doľava v zdrojovom texte RS Rheia poznáte?
  2. Aké spôsoby zarovnania odseku na stred v zdrojovom texte RS Rheia poznáte?
  3. Aké spôsoby zarovnania odseku doprava v zdrojovom texte RS Rheia poznáte?
  4. Aké spôsoby zarovnania odseku do bloku v zdrojovom texte RS Rheia poznáte?