Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Odseky  « Odseky  |  Zarovnanie odsekov » 

Znak spätenej lomky (\) použitý v rámci odseku zdrojového textu Rheia vyrobí zalomenie riadka (niekedy nazývané aj „ručné zalomenie riadka“ – <br />). To môže byť využité napríklad v tabuľkách.

Rheia pri použití znaku spätnej lomky (\) automaticky vkladá do vygenerovaného HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kódu pevnú medzeru (non­‑breaking space – entita &nbsp; alebo kód code(nbsp) – pozri aj kapitolu Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy). Je to nevyhnutné, pretože pri samostatnom výskyte ručného zalomenia (podobne ako pri výskyte samostatného prázdneho odseku) vo výslednom HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kóde sa počas zobrazovania väčšina prehliadačov správa tak, že jeho výskyt považujú za náhodný a ignorujú ho. Ak je vloženie pevnej medzery nežiaduce, použite namiesto spätnej lomky preddefinovaný kód code(br) (pozri kapitolu Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy, sekciu Preddefinované kódy).

V prípade, že je potrebné použiť samotný znak spätenej lomky (napríklad v ceste k súboru Windows), musia byť v texte zdrojového textu uvedené dva znaky spätnej lomky za sebou:

Cesta k súboru je C:\\Windows…

Výsledok:

Cesta k súboru je C:\Windows…

 

Znak spätenej lomky (\) uvedený na samostatnom riadku (v samostatnom odseku) vytvorí prázdny odsek (resp. odsek obsahujúci len pevnú medzeru, aby nebol prehliadačom ignorovaný):

Toto je jeden odsek textu. Prvý
odsek, prvý odsek. Za ním ide prázdny odsek.

\

Toto je iný odsek textu. Druhý odsek,
druhý odsek. Odsek číslo dva. Pred ním je prázdny odsek.

Výsledok:

Toto je jeden odsek textu. Prvý odsek, prvý odsek. Za ním ide prázdny odsek.

 

Toto je iný odsek textu. Druhý odsek, druhý odsek. Odsek číslo dva. Pred ním je prázdny odsek.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné v zdrojovom texte RS Rheia ručne zalomiť riadok v rámci odseku?
  2. Ako je možné v zdrojovom texte RS Rheia vytvoriť prázdny odsek v rámci toku textu?