Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Príklad spojenia definície objektov a makier (B)  |  Modul jednoduchého tabuľkového kalkulátora » 

Rheia podporuje vykonávanie jednoduchých výpočtov a úprav obsahu (textu) na stránkach, ktoré dovoľujú automatizovať zobrazovanie niektorých údajov.

Jednoduchým aritmetickým výpočtom sa dá napríklad zobraziť počet rokov, ktorý uplynul od začiatku určitého roka a tým zabezpečiť zobrazenie aktuálneho údaja v priebehu rokov.

Vložením textu z externého súboru sa dá zabezpečiť automatická aktualizácia určitej informácie pomocou externej aplikácie.

Úpravou veľkosti počiatočného písma je možné docieliť využiteľnosť hodnoty vlastnosti objektu v rôznych kontextoch.

Možnosti sú, samozrejme, širšie.

Podkapitoly: