Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Výpočty a iné úpravy obsahu  « Jednoduché reťazcové operácie  |  Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy » 

V niektorých prípadoch môže byť žiaduce vložiť časť obsahu stránky z externého zdroja. Rheia umožňuje dynamický import obsahu z ľubovoľného súboru na disku, ktorého obsah je očakávaný vo formáte fragmentu HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kódu (to znamená textu, ktorý smie obsahovať HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) značky, ale nesmie byť samostatnou stránkou).

Slúži na to nasledujúca klauzula:

#VložText(«zdojový text názvu súboru», «náhradný text na zobrazenie»)

Kde:

  • «zdojový text názvu súboru» je názov súboru upravený podľa pravidiel formátovania RS Rheia, to znamená, že ak názov súboru obsahuje niektorý z rezervovaných formátovacích znakov, tak musí byť tento znak zdvojený, napríklad ak by sa súbor volal ~zoznam‑2014‑08.txt, tak ho je potrebné do klauzuly zadať v tvare ~~zoznam‑‑2014‑‑08.txt,
  • «náhradný text na zobrazenie» je náhradný text, ktorý bude zobrazený v prípade, že externý súbor nebol nájdený.

Klauzula je spracovaná vždy v čase zobrazenia stránky, takže ak by sa obsah externého súboru dynamicky menil aj niekoľko ráz denne, tak bude návštevníkom zobrazený vždy aktuálny obsah, Rheia je ušetrená od opakovaného prekladu zdrojového textu stránky a obsah súboru môže byť upravovaný aj externou aplikácou.

Príklad:

Predpokladajme, že jestvuje externá aplikácia, ktorá v náhodných intervaloch počas dňa aktualizuje obsah súboru so zoznamom študentov, ktorí odovzdali domácu úlohu. Nech je tento súbor uložený priamo v priečinku so zdrojovým súborom stránky, na ktorej sa tento zoznam študentov zobrazuje. Nech sa súbor volá zoznam.txt. Predpokladajme, že v tejto chvíli obsahuje toto:

Alex,
Jana,
Róbert

Ak zdrojový súbor stránky obsahuje takto vloženú klauzulu:

Domácu úlohu odovzdali: #VložText(zoznam.txt, Zoznam je prázdny).

Tak výsledok bude vyzerať takto:

Domácu úlohu odovzdali: Alex, Jana, Róbert.

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné do obsahu stránky spravovanej prostredníctvom RS Rheia vložiť text z ľubovoľného (externého) súboru?
  2. Aké výhody a/alebo nevýhody má vloženie obsahu externého súboru do stránky (spravovanej prostredníctvom RS Rheia) s použitím klauzuly #VložText?