Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Prázdna sekcia kariet druhej úrovne  |  Pridanie obsahu pod kartami druhej úrovne » 

Po začatí definovania kariet, je všetok ďalší obsah (okrem článkov) presmerovaný do nich. Ak potrebujete pridať ďalší obsah pod všetky karty, použite direktívu:

#Pod kartami

Direktíva uzavrie definície obsahu hlavnej úrovne kariet a vytvorí spoločný priestor pre webový obsah umiestnený pod sústavou kariet. Z dôvodu zachovania lepšej prehľadnosti webu odporúčame používať spoločný obsah pod kartami (záverečné slovo) iba vo výnimočných prípadoch.

V nasledujúcom príklade sú definované tieto oddiely:

  • úvodné slovo, ktorého vloženie je prirodzené – nie je potrebné použiť žiadnu direktívu,
  • dve karty s definovanými aliasmi a jednoduchým obsahom
  • a záverečné slovo umiestnené za direktívou #Pod kartami.
Úvodné slovo…

#Karta: 1. ročník
#Alias karty: 1. ročník
Informácie pre 1. ročník…

#Karta: 2. ročník
#Alias karty: 2. ročník
Informácie pre 2. ročník…

#Pod kartami

___

Záverečné slovo…

Výsledok:

Úvodné slovo…

Informácie pre 1. ročník…

Informácie pre 2. ročník…


Záverečné slovo…

Záverečné slovo je v tomto príklade vizuálne oddelené šedou vodorovnou čiarou, ktorú vytvoríte samostatným riadkom s troma znakmi podčiarkovníka (___ – pozri Oddeľovacie čiary). Táto čiara nie je pod obsah kariet pridaná automaticky. To sa môže zdať byť nevýhodné, no poskytuje to voľnosť pri voľbe spôsobu oddelenia obsahu kariet od záverečného slova.

Je potrebné zdôrazniť to, že je dôležité dbať na to, aby bol obsah pod kartami vždy vizuálne oddelený od obsahu kariet, pretože inak vzniká vysoké riziko toho, že stránka svojou organizáciou návštevníka webu zmätie!

V kapitole Oddeľovacie čiary sú uvedené príklady rôznych druhov čiar, ktoré sú na tento účel vhodné (odporúčame použiť šedú – je to v súlade s grafikou sústavy kariet).

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné vytvoriť sekciu so spoločným obsahom umiestneným pod sústavou kariet RS Rheia?
  2. Na čo slúži vloženie obsahu pod kartami direktívou #Pod kartami?
  3. Prečo nie je obsah pod kartami automaticky graficky oddelený od obsahu kariet?
  4. Ako by ste vhodne oddelili obsah kariet od obsahu, ktorý je (pomocou špeciálnej direktívy) umiestnený pod sústavou kariet?