Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Predvolená karta  |  Zlomová karta » 

Pri zvolení hlavnej karty nie je predvolene zobrazená žiadna karta druhej úrovne nachádzajúca sa v sústave kariet RS Rheia pod touto hlavnou kartou. Avšak podobne ako je možné predvoliť kartu prvej úrovne, je možné predvoliť aj ľubovoľnú kartu druhej úrovne v sústave kariet, ktorá bude potom vždy predvolene zobrazená po zvolení prislúchajúcej hlavnej (nadradenej) karty. Slúži na to direktíva #Predvolená podkarta.

Demonštruje to nasledujúci príklad – obidve hlavné karty majú predvolenú svoju druhú „podkartu“ (podriadenú kartu druhej úrovne).

Príklad:

#Karta: Karta č. 1
Informácie na karte č. 1…

#Podkarta: Karta č. 1.1
Informácie na karte č. 1.1…

#Podkarta: Karta č. 1.2
#Predvolená podkarta
Informácie na karte č. 1.2…

#Podkarta: Karta č. 1.3
Informácie na karte č. 1.3…

#Karta: Karta č. 2
Informácie na karte č. 2…

#Podkarta: Karta č. 2.1
Informácie na karte č. 2.1…

#Podkarta: Karta č. 2.2
#Predvolená podkarta
Informácie na karte č. 2.2…

Výsledok:

Informácie na karte č. 1…

Informácie na karte č. 1.1…

Informácie na karte č. 1.2…

Informácie na karte č. 1.3…

Informácie na karte č. 2…

Informácie na karte č. 2.1…

Informácie na karte č. 2.2…

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné upraviť to, ktorá karta druhej úrovne (v rámci sústavy kariet RS Rheia) má byť zobrazená ako predvolená (pri zobrazení prislúchajúcej hlavnej karty)?