Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu  « Nadpisy  |  Zoznamy » 

Ak je skupina (najmenej však trojica) tých opakujúcich sa znakov, ktoré sú rezervované na vytváranie nadpisov, uvedená na samostatnom riadku (resp. v samostatnom odseku – to znamená, že pred aj za riadkom je najmenej jeden prázdny riadok), vznikne oddeľovacia čiara.

Každý z rezervovaných znakov vytvára iný druh oddeľovacej čiary. Napríklad opakujúci sa znak rovná sa (=) vytvorí dvojitú čiaru, znak podčiarkovníka (_) vytvorí šedú čiaru, znak bodky (.) bodkovanú čiaru a pod.

Príklad:

===

---

___

...

Výsledok:

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako vytvoríte v zdrojovom texte RS Rheia oddeľovaciu čiaru?