Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu  « Zmena štýlu odsekov  |  Oddeľovacie čiary » 

Nadpis vytvoríte z obyčajného odseku tak, že za neho umiestnite riadok naplnený niektorým z nasledujúcich rezervovaných znakov: rovná sa (=), spojovník (­‑), spodná čiara (_) alebo bodka (.). Znaky sú uvedené v poradí podľa úrovne nadpisu, ktorú vytvárajú – ide o vytvorenie nadpisov prvej až štvrtej úrovne. Riadok s rezervovaným znakom smie obsahovať iba určený znak, ktorý sa musí opakovať najmenej tri razy:

Nadpis prvej úrovne
===================

Nadpis druhej úrovne
--------------------

Nadpis tretej úrovne
____________________

Nadpis štvrtej úrovne
.....................

Veľmi dlhý nadpis prvej úrovne presahujúci
niekoľko riadkov
===

Výsledok:

Nadpis prvej úrovne

Nadpis druhej úrovne

Nadpis tretej úrovne

Nadpis štvrtej úrovne

Veľmi dlhý nadpis prvej úrovne presahujúci niekoľko riadkov

 

Ak je niektorá sekvencia opakujúcich sa znakov uvedená v samostatnom odseku, Rheia z tohto odseku vytvorí oddeľovaciu čiaru.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako vytvoríte v zdrojovom texte RS Rheia nadpis prvej úrovne?
  2. Ako vytvoríte v zdrojovom texte RS Rheia nadpis druhej úrovne?
  3. Ako vytvoríte v zdrojovom texte RS Rheia nadpis tretej úrovne?
  4. Ako vytvoríte v zdrojovom texte RS Rheia nadpis štvrtej úrovne?