Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Karty  |  Aliasy kariet » 

Každé použitie direktívy #Karta má za následok vytvorenie novej karty prvej úrovne. Okrem týchto kariet je možné vytvárať aj vnorené karty druhej úrovne. Použitie slovného spojenia „karta druhej úrovne“ v zdrojovom texte RS Rheia by bolo zbytočne zdĺhavé, preto sa tieto karty v rámci syntaxe Rheia označujú podkartami. Prislúchajúca direktíva na zaradenie karty druhej úrovne do zdrojového textu vyzerá takto:

#Podkarta: «názov (text) karty druhej úrovne»
Poznámka: Karta druhej úrovne musí byť vždy súčasťou obsahu niektorej karty (prvej úrovne)! To znamená, že pred prvým použitím direktívy #Podkarta je nevyhnutné použiť direktívu #Karta!
Poznámka: Karty prvej úrovne sú v tomto manuáli niekedy zjednodušene označené aj ako hlavné karty a podobne je niekedy celá prvá úroveň označená ako hlavná úroveň sústavy kariet.

Príklad:

#Karta: Karta
#Podkarta: Karta druhej úrovne

Výsledok:

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné v zdrojovom texte RS Rheia definovať kartu druhej úrovne?
  2. Je možné použiť karty druhej úrovne samostatne (bez definovania karty prvej úrovne)?