Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov | Príklady článkov  « Príklady článkov  |  Článok s dátumom skončenia platnosti » 

Najjednoduchší článok by mal obsahovať nasledujúce údajové polia:

Dátum: 30. 3. 2012
Nadpis: Oznam o súťaži
Obsah: Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž!
Poznámka: V súlade s informáciami uvedenými v kapitole Definovanie článkov musí byť každé údajové pole umiestnené na samostatnom riadku.

Trojica riadkov vytvorí nasledujúcu ukážku článku v zozname článkov:

30. 3. 2012, pred niekoľkými rokmi

Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž! čítať viac »

Po otvorení článku sa môžete presvedčiť, že výsledné zobrazenie (otvoreného) článku je v tomto prípade veľmi podobné ukážke článku. Odlišuje sa len vizuálne (rozložením obsahu). Obsahovo je prakticky identické. Ak by bol text údajového poľa Obsah dlhší, bol by rozdiel medzi ukážkou a otvoreným článkom markantnejší – ukážka by obsahovala len časť textu.

Dlhšie informácie však z dôvodu lepšej prehľadnosti nie je vhodné zverejňovať vo forme jedného odseku. Na vloženie obsahu rozsiahlejších článkov (obsahujúcich viaceré odseky, nadpisy, tabuľky, zoznamy a podobne) je potrebné použiť viacriadkovú syntax poľa Obsah. Tá vyžaduje umiestnenie obsahu medzi nasledujúce dva riadky:

Obsah: začiatok-->
<--koniec

Nasledujúci príklad ukazuje použitie viacriadkovej verzie poľa Obsah:

Dátum: 2. 4. 2012
Nadpis: Oznam o súťaži
Obsah: začiatok-->
Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž!
/Množstvo informácií a detailov o súťaži – údaje, údaje, údaje…/
/Množstvo informácií a detailov o súťaži – údaje, údaje, údaje…/
/Množstvo informácií a detailov o súťaži – údaje, údaje, údaje…/

Druhý odsek.
/Množstvo informácií a detailov o súťaži – údaje, údaje, údaje…/

*Prineste si prezuvky!*
<--koniec

V tomto prípade by zobrazenie ukážky vyzeralo takto:

2. 4. 2012, pred niekoľkými rokmi

Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž! Množstvo informácií a detailov o súťaži – údaje…čítať viac »

Po otvorení článku uvidíte text rozdelený do troch odsekov. Môžete si všimnúť, že v ukážke článku sa nachádza len časť z celého obsahu článku.

 


Otázky a úlohy:

  1. Ktoré údajové polia by mal obsahovať najjednoduchší článok?
  2. Akým spôsobom je možné vytvoriť dlhší článok obsahujúci odseky, tabuľky, zoznamy a podobne?