Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Výpočty a iné úpravy obsahu  « Jednoduchý operatívny výpočet  |  Vkladanie externých textov » 

Rheia ponúka niekoľko jednoduchých reťazcových operácií, ktoré sú použiteľné napríklad s objektmi prípadne aj s makrami.

Všetky klauzuly slúžiace na úpravy reťazcov majú jedno obmedzenie. Hodnoty ich vstupných reťazcov nesmú obsahovať znak koncovej oblej zátvorky ()), inak sa spracovanie zastaví na nej. Ak je to možné predvídať, treba každú koncovú zátvorku v spracúvanom reťazci nahradiť kódom ).

(Pri hodnotách, ktoré by boli vložené napevno, by to nebol problém, ale takéto použitie by nedávalo zmysel. Skôr je predpokladané použitie týchto klauzúl v kombinácii s objektmi a/alebo makrami a v ich hodnotách je predvídanie výskytu koncovej zátvorky ťažšie, no nie nemožné.)

1. Zmena počiatočného písmena na veľké

Pomocou tejto úpravy je možné napríklad použiť hodnotu jednej vlastnosti objektu v rôznych kontextoch. Ak je prvým nájdeným znakom v zadanom reťazci písmeno, tak je upravené na veľké písmeno, aby bol reťazec použiteľný napríklad na začiatku vety, ako nadpis alebo ako hlavička tabuľky. Syntax je nasledujúca:

  $(Hlavička:«reťazec»)

Príklad:

*$(Hlavička:toto má byť hlavička tabuľky): → $(Hlavička:toto obsah (so 
zátvorkou)) – veta.

Výsledok:

Toto má byť hlavička tabuľky: Toto obsah (so zátvorkou) – veta.

2. Skrátenie reťazca približne na určenú dĺžku

Táto úprava skráti zadanú reťazcovú hodnotu približne na dĺžku zadanú v znakoch. Ak je spracúvaný reťazec dlhší než zadaná hodnota, tak klauzula začne hľadať najbližší koniec slova po zadanej dĺžke a ak za týmto slovom reťazec ešte pokračuje, tak klauzula na koniec skrátenej podoby reťazca automaticky pripojí elipsu (…). Syntax je nasledujúca:

  $(Skrátiť, «dĺžka»:«reťazec»)

Príklad:

$(Skrátiť, 10:Táto veta je dlšia ako desať znakov.)

Výsledok:

Táto veta je…

 


Otázky a úlohy:

  1. Aká klauzula RS Rheia slúži na úpravu počiatočného písmena v reťazci na veľké?
  2. Aká klauzula RS Rheia slúži na skrátenie zadaného reťazca približne na určenú dĺžku?
  3. Stručne opíšte ako funguje klauzula RS Rheia $(Hlavička
  4. Stručne opíšte ako funguje klauzula RS Rheia $(Skrátiť
  5. Prečo nesmú vstupné reťazce klauzúl RS Rheia $(Hlavička… a $(Skrátiť… obsahovať znak koncovej oblej zátvorky ())?