Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Tvorba odkazov  |  Vkladanie adries elektronickej pošty (e‑mailových adries) » 

Najjednoduchším odkazom je prechod na inú stránku fakultného webu:

{fakulta}
{veda-vyskum}
{manual?formatovacie-znacky}

Aj keď sú odkazy uvedené na samostatných riadkoch, z pohľadu RS Rheia ide o jeden odsek, takže výsledok bude vyzerať takto:

(Čiže položky sú zobrazené ako tri samostatné „slová“ reprezentujúce jednotlivé odkazy, z ktorých každý smeruje na inú časť webu.)

Odkaz na inú časť webového sídla (resp. na stránku v rámci tej istej domény), ktorá bude otváraná v samostatnom okne (na novej karte prehliadača) vytvoríte takto:

{link:katedry/kmi}
{link:astu/index.php?zobraz=02}

Výsledok sa líši nielen funkčne, ale aj graficky:

Odkazy vyzerajú a správajú sa rovnako ako tzv. externé odkazy – majú pri sebe ikonu signalizujúcu, že tento odkaz bude po kliknutí otvorený v novom okne (na novej karte prehliadača) a v pasívnom stave sú podčiarknuté.

„Plnohodnotný“ externý odkaz (taký, ktorý smeruje mimo webového sídla) vytvoríte zadaním protokolu s dvojbodkou (http: alebo https:) a adresy webovej stránky. Uvedenie alebo zamlčanie lomiek (/) má vplyv na výsledný vzhľad textu odkazu s nezabezpečeným protokolom http (pri protokole https je na začiatok odkazu vždy doplnený text https://).

Príklad:

{http:www.truni.sk} --
{http://www.truni.sk} --
{http:www.truni.sk/} --
{http://www.truni.sk/}

{https:mais.truni.sk} --
{https://mais.truni.sk/}

Výsledok:

Poznámka: V priebehu vývoja bol implementovaný ďalší druh odkazov – súbor s definíciami udalostí iCalendar. Vnútorne bol na jeho potreby implementovaný „protokol“ ical, nejde však o oficiálny sieťový protokol. Je to len klauzula odlišujúca tento typ odkazov v rámci RS Rheia.
Poznámka: Text odkazov vložených vyššie uvedeným spôsobom je väčšinou identický so samotným odkazom, avšak pri veľmi dlhých externých odkazoch sú textové formy URL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) adries automaticky obohatené o medzery s nulovou šírkou (pozri kód zwsp v kapitole Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy), čo umožňuje ich rozdelenie na viacero riadkov.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký najjednoduchší odkaz poznáte? Uveďte príklad.
  2. Ako bude vyzerať nasledujúci odkaz: {link:veda­‑vyskum} po spracovaní RS Rheia?
  3. Ako vytvoríte externý odkaz smerujúci mimo webového sídla?
  4. Aký vplyv na výsledok má uvedenie alebo zamlčanie lomiek (/) pri externom odkaze?