Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie obrázkov  « Profilová fotografia  |  Úprava veľkosti obrázka » 

HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) titulok obrázka je využiteľný napríklad pri obrázkoch ikon, ktorých zrozumiteľnosť by mohla vyžadovať spresnenie pomocným textom, ktorý je v priehliadači zobrazený po čakaní kurzora myši nad obrázkom.

Na vloženie HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) titulku obrázka je potrebné zaradiť klauzulu title:"«text titulku»" ako posledný argument v zozname vlastností obrázka.

Príklad:

{title:"Titulok obrázka 1"|img:manual/obrazok.png}

{center,title:"Titulok obrázka 2"|img:manual/obrazok.png}

{float,right,title:"Titulok obrázka 3"|img:manual/obrazok.png}

#style: .myImageClass { border: 3px dashed gold; padding: 2px; 
background-color: snow; }

{class:myImageClass,title:"Titulok obrázka 4"|img:manual/obrazok.png}

Výsledok: 
(Prejdite kurzorom myši ponad obrázky a chvíľu počkajte na zobrazenie titulkov.)

obrázok

obrázok

obrázok

obrázok

 


Otázky a úlohy:

  1. Za akých okolností je využiteľný HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) titulok obrázka?
  2. Kde a je potrebné zaradiť akú klauzulu na vloženie HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) titulku obrázka?