Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Objekty  « Rozširujúce možnosti použitia objektov  |  Automatická úprava hodnôt pomocou vzorkovníkov – modul schemas » 

Pri vytváraní zoznamu z hodnôt prvkov polí vlastností Rheia automaticky rozmnožuje časť HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) štruktúry, v ktorej sú požiadavky na vytvorenie zoznamu vložené. Túto akciu môžeme nazvať automatickým formátovaním zoznamu (pozri kapitolu Formátovanie zoznamov vytvorených z polí hodnôt vlastností). Tri používané spôsoby formátovania zoznamov sú tieto:

Spôsoby ich vytvorenia sú v súlade so syntaxou RS Rheia. Ukazuje ich príklad pod nasledujúcou definíciou objektu, ktorý budeme v príklade používať:

$hrasko: Ján Hraško
    #tovar[]: hrable
    #tovar[]: rýle
    #tovar[]: motyky

Vyššie vymenované tri spôsoby formátovania zoznamov použijeme s objektom hrasko takto:

$hrasko#tovar[]

-$hrasko#tovar[]

1. $hrasko#tovar[]

  → $hrasko#tovar[]

Výsledkom budú takto naformátované zoznamy:

hrable

rýle

motyky

 • hrable
 • rýle
 • motyky
 1. hrable
 2. rýle
 3. motyky
hrable
rýle
motyky

 

Počas používania šablón RS Rheia vznikla požiadavka na umožnenie prerušenia odrážkového zoznamu. Najmenej invazívnym riešením bolo zavedenie novej jednoduchej klauzuly #break‑list#, ktorá musí byť uvedená na začiatku tej položky zoznamu, ktorá ho preruší. Posúďte nasledujúci príklad.

Rozšírme definíciu vyššie definovaného objektu takto:

$hrasko: Ján Hraško
    #tovar[]: #break-list#Záhradné náradie:
    #tovar[]: hrable,
    #tovar[]: rýle,
    #tovar[]: motyky.
    #tovar[]: #break-list#Konštrukčné náradie:
    #tovar[]: skrutkovače,
    #tovar[]: kľúče,
    #tovar[]: kladivá.

Vytvorme z poľa tovar jednoduchý zoznam s odrážkami:

-$hrasko#tovar[]

Klauzuly #break‑list# spôsobia, že výsledok bude vyzerať takto:

Záhradné náradie:

 • hrable,
 • rýle,
 • motyky.

Konštrukčné náradie:

 • skrutkovače,
 • kľúče,
 • kladivá.

Klauzula nie je použiteľná s číslovaným zoznamom.

 


Otázky a úlohy:

 1. Opíšte ako Rheia automaticky formátuje zoznamy vytvorené z hodnôt polí vlastností objektov.
 2. Akým spôsobom je možné prerušiť zoznam s odrážkami vytvorený z hodnôt polí vlastností objektov?