Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 10. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Volebná komisia AS PdF TU na základe ukončenia návrhového kola konaného dňa 2. – 4. 10. 2018 zostavila nasledujúci zoznam kandidátov vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity:

 

1. Mgr. et Mgr. Jana Blusková, 3. stupeň štúdia, 3. ročník
2. Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
3. Simona Konrádová, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
4. Bc. Ivana Pisarčíková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník
5. Bc. Nina Valocká, 2. stupeň štúdia, 1. ročník
6. Adrián Zelenák, 1. stupeň štúdia, 2. ročník

 

Voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity budú prebiehať v termíne

 

9. – 11. 10. 2018 v čase od 10:00 – 13:00 hod. 
v zasadacej miestnosti dekana PdF TU
na 2. poschodí.

V Trnave 4. 10. 2018 Mgr. Monika Weissová 
predseda volebnej komisie

 

Členovia komisie:

MgA. Štefan Blažo, PhD. 
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 
Bc. Žaneta Dodeková