Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 10. 2017, pred piatimi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Zápisnica z ukončenia doplňujúcich volieb do študentských častí Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (AS PdF TU) a Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU), uskutočnených v dňoch 24. – 26. októbra 2017

 

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamom je zapísaných 1 267 oprávnených voličov.

Na voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 45 oprávnených voličov. Platných bolo 44 hlasovacích lístkov.

Na voľbách do AS TU sa zúčastnilo 45 oprávnených voličov. Platných bolo 43 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 

  1. vo voľbách do AS PdF TU:
  1. Romana Podmaníková, 2. st. štúdia, 1. ročník; 28 hlasov
  2. Žaneta Dodeková, 2. st. štúdia, 1. ročník; 10 hlasov
  3. Dominika Palešová, 2. st. štúdia, 1. ročník; 6 hlasov

 

  1. vo voľbách do AS TU:
  1. Romana Podmaníková, 2. st. štúdia, 1. ročník; 39 hlasov
  2. Dominika Koperová, 2. st. štúdia, 1. ročník; 4 hlasy

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola zvolená Romana Podmaníková a do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bola zvolená Romana Podmaníková.

V Trnave 26. 10. 2017 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., v. r.
  predseda volebnej komisie
   
  PhDr. Viera Lagerová, PhD., členka komisie
  MgA. Štefan Blažo, PhD., člen komisie
  Mgr. Monika Weissová, členka komisie
  Mgr. Adriána Pagáčová