Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 16. 10. 2017, pred piatimi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Zápisnica z rokovania volebnej komisie ustanovenej z dôvodu doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu PdF TU a študentskej časti Akademického senátu TU v dňoch 24. – 26. 10. 2017

 1. Volebná komisia konštatovala, že v návrhovom kole volieb bolo odovzdaných spolu päť návrhových lístkov. Z nich bolo platných päť návrhových lístkov: do Akademického senátu PdF TU tri návrhové lístky a do AS TU dva návrhové lístky.
 2. Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb:
 1. do študentskej časti Akademického senátu PdF TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. 10. 2017 v zasadacej miestnosti dekana PdF TU od 10:00 do 13:00 hod.: 
  Žaneta Dodeková, 2. st. štúdia, 1. ročník 
  Dominika Palešová, 2. st. štúdia, 1. ročník 
  Romana Podmaníková, 2. st. štúdia, 1. ročník;
 2. do študentskej časti Akademického senátu TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. 10. 2017 v zasadacej miestnosti dekana PdF TU od 10:00 do 13:00 hod.: 
  Dominika Koperová, 2. st. štúdia, 1. ročník, 
  Romana Podmaníková, 2. st. štúdia, 1. ročník.
Trnava 16. 10. 2017 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., v. r. 
predseda volebnej komisie

 

Členovia komisie:
MgA. Štefan Blažo, PhD.
PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
Mgr. Monika Weissová
Mgr. Adriana Laskovičová