Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 12. 2014, pred niekoľkými rokmi

 

Akademický senát PdF TU bude v nasledujúcom volebnom období pracovať v zložení:

 

Zamestnanci
MgA. Štefan Blažo, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
PhDr. Peter Szeliga, PhD.
 
Študenti
Bc. Henrieta Kocmálová
Bc. Oliver Selecký
Mgr. Michal Trnka
Bc. Monika Weissová