Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 10. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 1 799 oprávnených voličov.

Na voľbách do AS TU sa zúčastnilo 176 oprávnených voličov. Platných bolo 176 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 

  1. Mgr. et Mgr. Jana Blusková, 3. stupeň štúdia, 3. ročník; 108 hlasov
  2. Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 28 hlasov
  3. Bc. Nina Valocká, 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 13 hlasov
  4. Simona Konrádová, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 11 hlasov
  5. Bc. Ivana Pisarčíková, 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 8 hlasov
  6. Adrián Zelenák, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 8 hlasov

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že v doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bola zvolená Mgr. et Mgr. Jana Blusková.

 

V Trnave 11. 10. 2018 Mgr. Monika Weissová 
predseda volebnej komisie

 

Členovia komisie: 
MgA. Štefan Blažo, PhD. 
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. 
Bc. Žaneta Dodeková