Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 10. 2015, pred niekoľkými rokmi

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

V doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konaných v dňoch 27. – 29. 10. 2015 bol zvolený

PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

 

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave konaných v dňoch 27. – 29. 10. 2015 boli zvolené

Mgr. Lucia Kováčová

Mgr. Terézia Kaššovicová

V Trnave 30. 10. 2015 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU