Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 10. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Podľa § 15 v spojení s § 16 ods. 3 zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave v znení neskorších dodatkov oznamujem, že v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa konali v dňoch 9. – 11. októbra 2018, bola za člena Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za študentskú časť Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zvolená

Mgr. et Mgr. Jana Blusková, 3. stupeň štúdia, 3. ročník  

 

V Trnave, 11. 10. 2018

 

  prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda Akademického senátu 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave