Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 11. 2014, pred niekoľkými rokmi

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave menujem volebnú komisiu pre voľby členov AS PdF TU v Trnave v dňoch 8. 12. – 10. 12. 2014 v zložení:

 

Predseda komisie: Ing. Ivona Paveleková, CSc.
Členovia komisie: Mgr. Martin Tvrdý, PhD.
  PaedDr. Janette Gubricová, PhD.
  Bc. Oliver Selecký
  Bc. Zuzana Sekerešová
V Trnave dňa 14. 11. 2014 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU