Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 5. 2019, pred tromi rokmi

 

V dňoch 21. a 22. 5. 2019 sa v čase od 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana uskutočnilo predkolo volieb kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Návrh podalo osem členov akademickej obce. Navrhnutá bola:

 

1. doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

 

  PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 
predsedníčka volebnej komisie
   
  Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
člen volebnej komisie
   
  Lukáš Jánošík 
člen volebnej komisie
V Trnave 22. mája 2019