Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 5. 2019, pred tromi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vážení členovia akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vážení kolegovia a študenti,

v zmysle zásad pre voľbu kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si Vás dovoľujem pozvať na stretnutie akademickej obce, ktoré sa začne v stredu 29. mája 2019 o 10:00 h v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Na stretnutí vystúpi kandidátka na funkciu dekana s koncepciou rozvoja fakulty.

Po ukončení stretnutia akademickej obce sa začne mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorom sa uskutoční voľba kandidátky na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Trnava 22. mája 2019 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
predseda Akademického senátu PdF TU