Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 2. 11. 2016, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Určenie termínu volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity a vymenovanie volebnej komisie pre PdF TU

V zmysle zásad volieb do AS TU určujem termín volieb na PdF TU

na dni 22. – 24. 11. 2016 v čase od 10:00 do 13:00,

ktoré sa uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Návrhy na kandidátov za fakultu sa predkladajú predsedovi volebnej komisie fakulty (prostredníctvom sekretariátu dekana fakulty). Návrhy na kandidátov sa predkladajú najneskôr do 15. 11. 2016. Podmienkou zaradenia do zoznamu kandidátov je písomný súhlas kandidáta s návrhom; bez tohto súhlasu nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov. Návrhové lístky sú prístupné na sekretariáte dekana fakulty a vo vestibule fakulty.

 

Volebná komisia pracuje v zložení:

Predseda komisie: Mgr. Art. Štefan Blažo, PhD.
Členovia komisie: Mgr. et Mgr. Art. Roman Gajdoš, PhD.
  PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
  Mgr. Adriana Laskovičová
  Mgr. Michal Trnka

 

V Trnave dňa 2. 11. 2016 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU