Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 12. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Podľa § 14 zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave oznamujem, že vo voľbách do akademického senátu, ktoré sa konali v dňoch 10. – 12. decembra 2018, boli za členov Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zvolení:

   
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
Mgr. et MgA. Roman Gajdoš, PhD. 
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. 
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. 
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
 
Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník 
Mgr. Jakub Hriňák, 3. stupeň štúdia, 1. ročník 
Bc. Daniela Šiandorová, 2. stupeň štúdia, 1. ročník 
Bc. Ján Kožlej, 2. stupeň štúdia, 1. ročník

 

V Trnave, 13. 12. 2018 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda Akademického senátu 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave