Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 12. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 90 oprávnených voličov za zamestnaneckú časť a 1234 oprávnených voličov za študentskú časť. Na voľbách do AS PdF TU sa za zamestnaneckú časť zúčastnilo 78 oprávnených voličov a za študentskú časť 289 oprávnených voličov. Za zamestnaneckú časť bolo platných 78 hlasovacích lístkov a za študentskú časť 289 hlasovacích lístkov. Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov: 
 

 1. zamestnanecká časť AS PdF TU:
 1. Zuzana Danišková, Mgr., PhD.; Katedra školskej pedagogiky; 58 hlasov
 2. Juraj Hladký, doc., PhDr., PhD.; Katedra slovenského jazyka a literatúry; 57 hlasov
 3. Roman Gajdoš, Mgr. et MgA., PhD.; Katedra pedagogiky výtvarného umenia; 53 hlasov
 4. Dušan Holý, doc., RNDr., CSc.; Katedra matematiky a informatiky; 50 hlasov
 5. Viera Lagerová, PaedDr., PhD.; Katedra nemeckého jazyka a literatúry; 50 hlasov
 6. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD.; Katedra anglického jazyka a literatúry; 50 hlasov
 7. Jozef Kováčik, doc., RNDr., PhD.; Katedra biológie; 37 hlasov
 8. Blanka Kudláčová, prof., PhDr., Ing., PhD.; Katedra pedagogických štúdií; 30 hlasov
 9. Martin Brestovanský, Mgr., PhDr.; Katedra pedagogických štúdií; 25 hlasov
 10. Jana Fančovičová, doc., PaedDr., PhD.; Katedra biológie; 22 hlasov
 11. Vladimír Frišták, RNDr., PhD.; Katedra chémie; 22 hlasov
 12. Ľubomír Held, prof. PhDr., CSc.; Katedra chémie; 21 hlasov
 13. Štefan Blažo, MgA., PhD.; Katedra pedagogiky výtvarného umenia; 19 hlasov
 14. Andrej Závodný, PaedDr., PhD.; Katedra slovenského jazyka a literatúry; 10 hlasov
 15. Michal Bodorík, Mgr., PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry; 7 hlasov  
 1. študentská časť AS PdF TU:
 1. Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 160 hlasov
 2. Jakub Hriňák, Mgr., 3. stupeň štúdia, 1. ročník; 155 hlasov
 3. Daniela Šiandorová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 136 hlasov
 4. Ján Kožlej, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 114 hlasov
 5. Jana Blusková, Mgr. et Mgr., 3. stupeň štúdia, 3. ročník; 82 hlasov
 6. Jana Slováková, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 37 hlasov
 7. Matúš Kostolanský, 1. stupeň štúdia, 1. ročník; 34 hlasov
 8. Zuzana Mikulíková, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 28 hlasov
 9. Linda Blahová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 27 hlasov
 10. Natália Priškinová, Mgr., 3. stupeň štúdia, 1. ročník; 23 hlasov
 11. Kristína Rábarová, 1. stupeň štúdia, 1. ročník; 22 hlasov

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení: 
 

 1. do zamestnaneckej časti:
 1. Zuzana Danišková, Mgr., PhD.; Katedra školskej pedagogiky; 58 hlasov
 2. Juraj Hladký, doc., PhDr., PhD.; Katedra slovenského jazyka a literatúry; 57 hlasov
 3. Roman Gajdoš, Mgr. et MgA., PhD.; Katedra pedagogiky výtvarného umenia; 53 hlasov
 4. Dušan Holý, doc., RNDr., CSc.; Katedra matematiky a informatiky; 50 hlasov
 5. Viera Lagerová, PaedDr., PhD.; Katedra nemeckého jazyka a literatúry; 50 hlasov
 6. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD.; Katedra anglického jazyka a literatúry; 50 hlasov
 7. Jozef Kováčik, doc., RNDr., PhD.; Katedra biológie; 37 hlasov  
 1. do študentskej časti:
 1. Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník; 160 hlasov
 2. Jakub Hriňák, Mgr., 3. stupeň štúdia, 1. ročník; 155 hlasov
 3. Daniela Šiandorová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 136 hlasov
 4. Ján Kožlej, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník; 114 hlasov

 

V Trnave 12. 12. 2018

 

Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. 
predsedníčka volebnej komisie 
 

členovia volebnej komisie:

PaedDr. Mária Beláková, PhD. 
Bc. Žaneta Dodeková 
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 
Mgr. Monika Weissová