Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 3. 2016, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 8. 3. 2016, pred niekoľkými rokmi

 

V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF TU voľbu kandidáta na funkciu dekana fakulty a súčasne vyhlasuje voľbu

na deň 5. 5. 2016.

V Trnave dňa 3. 3. 2016 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU