Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 12. 2018, pred štyrmi rokmi

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu PdF TU v Trnave sa volebná komisia v zložení Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. (predsedníčka), Mgr. Lukáš Vaško, PhD., PaedDr. Mária Beláková, PhD., Mgr. Monika Weissová a Bc. Žaneta Dodeková dohodla na predĺžení času volieb o jednu hodinu z dôvodu dodržania § 5 odseku 2 zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby budú prebiehať v stanovenom termíne od 10. 12. – 12. 12. 2018 v čase od 11.00 do 14.00 h.

Komisia odsúhlasila nasledujúci časový rozpis:

 

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

10. 12. 2018; 11.00 – 14.00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

11. 12. 2018; 11.00 – 14.00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

12. 12. 2018; 11.00 – 14.00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty

 

V Trnave 6. 12. 2018

 

Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. 
predsedníčka volebnej komisie

členovia volebnej komisie: 
PaedDr. Mária Beláková, PhD. 
Bc. Žaneta Dodeková 
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 
Mgr. Monika Weissová