Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 27. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

V dňoch 26. a 27. 4. 2016 sa v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana fakulty uskutočnilo predkolo volieb kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Návrh podalo osem členov akademickej obce. Navrhnutý bol:

 

  1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
V Trnave, 27. 4. 2016 PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 
predseda volebnej komisie