Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 11. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

V zmysle zásad volieb do Akademického senátu TU menujem volebnú komisiu pre voľby AS PdF TU v dňoch 10. – 12. 12. 2018 v zložení:

 

Predseda komisie: Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.
Členovia komisie: Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
  PaedDr. Mária Beláková, PhD.
  Mgr. Monika Weissová
  Bc. Žaneta Dodeková

 

V Trnave dňa 13. 11. 2018 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU