Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 5. 2012, pred viacerými rokmi

V dňoch 17. a 18. 5. 2012 sa v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana fakulty uskutočnilo predkolo volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Návrh podalo osem členov akademickej obce. Navrhnutí boli nasledujúci členovia akademickej obce z radov profesorov a docentov (v abecednom poradí):

  1. prof. PaedDr. René Bílik, PhD.
  2. doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.
V Trnave dňa 18. 5. 2012 PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 
predseda volebnej komisie