Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 5. 2012, pred viacerými rokmi

  1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc., narodený 24. 5. 1960 v Skalici

Stručný osobný a odborný profil kandidáta a ním vypracovaný program rozvoja fakulty sú prílohou tohto oznamu.

V Trnave dňa 21. 5. 2012 PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 
predseda volebnej komisie