Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 7. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

Zoznam kandidátov doplňujúcich volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity:

 

Zamestnanecká časť (volí sa jeden kandidát):

 1. Martin Brestovanský, Mgr., PhD., Katedra pedagogických štúdií
 2. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky
 3. Martin Dojčár, doc. PaedDr., PhD., Katedra pedagogických štúdií
 4. Roman Gajdoš, Mgr. et Mgr. Art., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 5. Katarína Kotuľáková, PaedDr., PhD., Katedra chémie
 6. Kristína Žoldošová, doc. PaedDr., PhD., Katedra školskej pedagogiky

 

Študentská časť (volia sa dvaja kandidáti):

 1. Mgr. Adriána Laskovičová, III. stupeň štúdia, 1. ročník
 2. Bc. Jozef Smolinský, II. stupeň štúdia, 2. ročník

 


 

Zoznam kandidátov doplňujúcich volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity:

 

Zamestnanecká časť (volí sa jeden kandidát):

 1. Barbara Balážová, Mgr. et Mgr. Art., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 2. Martin Brestovanský, Mgr., PhD., Katedra pedagogických štúdií
 3. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky
 4. Roman Gajdoš, Mgr. et Mgr. Art., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 5. Katarína Kotuľáková, PaedDr., PhD., Katedra chémie
 6. Ildikó Pšenáková, Ing., PhD., Katedra matematiky a informatiky
 7. Kristína Žoldošová, doc. PaedDr., PhD., Katedra školskej pedagogiky

 

Študentská časť (volí sa jeden kandidát):

 1. Bc. Jozef Smolinský, II. stupeň štúdia, 2. ročník

 


V Trnave 7. 10. 2016 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., 
predseda volebnej komisie