Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 15. 11. 2012, pred viacerými rokmi

Zamestnanecká časť AS TU v Trnave

 1. doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD.
 2. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 3. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
 4. PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
 5. Mgr. Peter Lenčo, PhD.
 6. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
 7. PhDr. Peter Szeliga, PhD.

Študentská časť AS TU v Trnave

 1. Mgr. Jana Bronerská
 2. Monika Ďuricová
 3. Lenka Foksová
 4. Oliver Selecký
 5. Mgr. Soňa Štefániková

Zamestnanecká časť AS PdF TU v Trnave

 1. doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
 2. doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
 3. PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
 4. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
 5. PhDr. Peter Szeliga, PhD.

Študentská časť AS PdF TU v Trnave

 1. Petronela Budzáková
 2. Michaela Dudová
 3. Michaela Ďuratná
 4. Oliver Selecký