Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 11. 2018, pred štyrmi rokmi

Volebná komisia AS PdF TU na základe ukončenia návrhového kola konaného v dňoch od 27. 11. do 30. 11. 2018 zostavila nasledujúci zoznam kandidátov vo voľbách do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu PdF TU:

 

Zoznam kandidátov vo voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 10. 12. – 12. 12. 2018:

 1. Štefan Blažo, MgA., PhD.; Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 2. Michal Bodorík, Mgr., PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry
 3. Martin Brestovanský, Mgr., PhDr.; Katedra pedagogických štúdií
 4. Zuzana Danišková, Mgr., PhD.; Katedra školskej pedagogiky
 5. Jana Fančovičová, doc., PhDr., PhD.; Katedra biológie
 6. Vladimír Frišták, RNDr., PhD.; Katedra chémie
 7. Roman Gajdoš, Mgr. et MgA., PhD.; Katedra pedagogiky výtvarného umenia
 8. Ľubomír Held, prof. PhDr., CSc.; Katedra chémie
 9. Juraj Hladký, doc., PhDr., PhD.; Katedra slovenského jazyka a literatúry
 10. Dušan Holý, doc., RNDr., CSc.; Katedra matematiky a informatiky
 11. Jozef Kováčik, doc., RNDr., PhD.; Katedra biológie
 12. Blanka Kudláčová, prof., PhDr., Ing., PhD.; Katedra pedagogických štúdií
 13. Viera Lagerová, PaedDr., PhD.; Katedra nemeckého jazyka a literatúry
 14. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD.; Katedra anglického jazyka a literatúry
 15. Andrej Závodný, PaedDr., PhD.; Katedra slovenského jazyka a literatúry

 

Zoznam kandidátov vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu PdF TU, konaných v dňoch 10. 12. – 12. 12. 2018:

 1. Linda Blahová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 2. Jana Blusková, Mgr. et Mgr., 3. stupeň štúdia, 3. ročník
 3. Jakub Hriňák, Mgr., 3. stupeň štúdia, 1. ročník
 4. Lukáš Jánošík, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
 5. Matúš Kostolanský, 1. stupeň štúdia, 1. ročník
 6. Ján Kožlej, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 7. Zuzana Mikulíková, 1. stupeň štúdia, 2. ročník
 8. Natália Priškinová, Mgr., 3. stupeň štúdia, 1. ročník
 9. Kristína Rábarová, 1. stupeň štúdia, 1. ročník
 10. Jana Slováková, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník
 11. Daniela Šiandorová, Bc., 2. stupeň štúdia, 1. ročník

 

Voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave budú prebiehať v termíne:

10. 12. – 12. 12. 2018 v čase od 11.00 do 13.00 h. 
v zasadacej miestnosti dekana PdF TU na 2. poschodí.

V Trnave 30. 11. 2018 Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. 
predsedníčka volebnej komisie
členovia komisie: Mgr. Lukáš Vaško, PhD., PaedDr. Mária Beláková, 
PhD., Mgr. Monika Weissová, Bc. Žaneta Dodeková