Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 12. 2014, pred niekoľkými rokmi

Zoznam kandidátov volieb za člena zamestnaneckej časti 
Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

 1. MgA. Štefan Blažo, PhD.
 2. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 3. doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
 4. PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
 5. doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
 6. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
 7. PaedDr. Ľubomír Rendár, PhD.
 8. PhDr. Peter Szeliga, PhD.
 9. Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

Zoznam kandidátov volieb za člena študentskej časti 
Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

 1. Bc. Henrieta Kocmálová
 2. Karin Kulišiaková
 3. Mgr. Dominika Majerčíková
 4. Bc. Mária Mojžišová
 5. Lucia Palicová
 6. Mgr. Petra Psotová
 7. Bc. Oliver Selecký
 8. Mgr. Michal Trnka
 9. Bc. Kristína Valjentová
 10. Mgr. Lucia Valkovičová
 11. Bc. Michaela Vlčková
 12. Bc. Monika Weissová