Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 18. 11. 2014, pred niekoľkými rokmi

Návrhové kolo kandidátov volieb 19. 11. 2014 – 1. 12. 2014:

zamestnanci sekretariát dekana fakulty
študenti vestibul PdF

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou 3. 12. 2014.

 

Termíny konania sa volieb podľa jednotlivých dní:

8. 12. 2014 11:00 – 14:00 zasadacia miestnosť dekana PdF
9. 12. 2014 11:00 – 14:00 zasadacia miestnosť dekana PdF
10. 12. 2014 11:00 – 14:00 zasadacia miestnosť dekana PdF
  prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda AS PdF TU