Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 9. 2016, pred niekoľkými rokmi

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 4. 10. 2016 od 12:00 h – 7. 10. 2016 do 12:00 h.

Členovia akademickej obce za zamestnaneckú časť môžu návrhy podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty, členovia akademickej obce za študentskú časť vo vestibule fakulty.

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom.

 

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: 7. 10. 2016.

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

  • 11. 10. 2016; 10:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty,
  • 12. 10. 2016; 10:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty,
  • 13. 10. 2016; 10:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty.
V Trnave 29. 9. 2016 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. 
predseda volebnej komisie