Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 22. 11. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 27. 11. 2018 od 8:00 h do 30. 11. 2018 do 12:00 h.

Členovia akademickej obce za zamestnaneckú i študentskú časť môžu návrhy kandidátov podať vložením návrhového lístka do urny na sekretariáte dekana fakulty.

Návrhový lístok musí byť podpísaný navrhovaným kandidátom.

 

Termíny podávania návrhových lístkov kandidátov podľa jednotlivých dní:

27. 11. 2018, 8:00 – 14:00 h sekretariát dekana fakulty
28. 11. 2018, 8:00 – 14:00 h sekretariát dekana fakulty
29. 11. 2018, 8:00 – 14:00 h sekretariát dekana fakulty
30. 11. 2018, 8:00 – 12:00 h sekretariát dekana fakulty

Zverejnenie mien kandidátov súhlasiacich s kandidatúrou: 30. 11. 2018

 

Termíny konania volieb podľa jednotlivých dní:

10. 12. 2018, 11:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
11. 12. 2018, 11:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
12. 12. 2018, 11:00 – 13:00 h zasadacia miestnosť dekana fakulty
  Mgr. et Mgr art Zuzana Branišová, ArtD. 
predsedníčka volebnej komisie